Projekt EKO-START

PROJEKT EKO-START: edukacja ekologiczna młodzieży Szkolnej województwa małopolskiego

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w projekcie "EKO-START - edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej województwa małopolskiego", który realizowany jest w okresie od 1 maja do 6 października 2017 r. Projekt obejmuje warsztaty edukacyjne, konkursy na zbiórkę makulatury i zużytych baterii oraz wydanie i dystrybucję broszury edukacyjnej. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Celem projektu EKO-START jest kształcenie młodzieży szkolnej z zakresu efektywności energetycznej i ochrony środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, aktywizacja do podejmowania aktywnych działań w zakresie efektywnego użytkowania energii i ochrony środowiska, w tym działań na rzecz lokalnej przyrody. W ramach projektu duży nacisk kładziony jest na przystępne przekazanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i efektywności energetycznej oraz na wprowadzanie w życie dobrych praktyk (racjonalne gospodarowanie energią, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, gospodarka odpadami, sposoby ograniczania tzw. niskiej emisji i innego, negatywnego wpływu człowieka na środowisko itp.).

EKO-START

Projekt EKO-START realizowany jest przez Instytut Zrównoważonej Energetyki, we współpracy z Katedrą Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego , Kołem Naukowym Eko-Energia (Wydział Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie) oraz Instytutem Gospodarki Surowcami i Energią (PAN w Krakowie), przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i udziału w projekcie!

Działania  realizowane w ramach projektu:

Warsztaty dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych

Warsztaty edukacyjne kierowane są do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych województwa małopolskiego. Przeprowadzone zostaną w sposób interaktywny, aktywizujący uczestników do działania dzięki zabawom edukacyjnym i doświadczeniom wykonywanym przy udziale uczniów. Prezentowane eksponaty pozwolą lepiej poznać zasadę działania urządzeń OZE oraz przybliżyć tematykę ochrony środowiska.

Warsztaty edukacyjne – część 1: Energia

Warsztaty mają na celu w prosty i zrozumiały sposób zapoznać uczniów z zagadnieniami energetyki konwencjonalnej i odnawialnej. Uczniowie dowiedzą się m.in. skąd bierze się prąd w gniazdku, ile zużywa go przeciętna rodzina i co oznaczają naklejki na pralce i lodówce. W trakcie zajęć uczestnicy uzyskają informacje jakie są surowce energetyczne i jak działa elektrownia węglowa. Ponadto uczniowie dowiedzą się jak można wykorzystać energię promieniowania słonecznego, wiatru i wody do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać budowę i sposób działania paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, turbiny wiatrowej oraz turbiny wodnej. Podczas zajęć duży nacisk zostanie położony także na oszczędzanie energii w domu.

Warsztaty edukacyjne – część 2: Środowisko

Zajęcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami przybliżą uczniom zagadnienia racjonalnej gospodarki odpadami, zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody, a także kwestie wpływu hałasu na życie człowieka. Uczniowie dowiedzą się jak prawidłowo segregować odpady oraz poznają różne sposoby ich wtórnego wykorzystania. Ponadto uczestnicy warsztatów nauczą się lokalizować źródła zanieczyszczeń w swojej okolicy oraz poznają sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom.

Najważniejsze informacje organizacyjne:

 • Czas trwania każdej części warsztatów: 90 minut (2 godziny lekcyjne)
 • Miejsce warsztatów: sala (np. sala lekcyjna) zapewniania przez beneficjenta
 • Termin zgłoszeń: 31 maja 2017 r.  (przedłużony) - pierwsza tura oraz 8 września 2017 r. - druga tura
 • Termin warsztatów: ustalany indywidualnie po zakwalifikowaniu szkoły do udziału w warsztatach

Dokumenty do pobrania:

Konkurs na zbórkę makulatury i zużytych baterii dla uczniów wszystkich typów szkół

W ramach projektu EKO-START odbywają się równolegle dwa konkursy, kierowane do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszaru województwa małopolskiego:

 • Konkurs na zbiórkę makulatury
 • Konkurs na zbiórkę zużytych baterii

Na zwycięzców konkursów czekają nagrody, które przygotowane zostały zarówno w kategorii zespołowej, jak i indywidualnej (odrębnie dla każdego z konkursów).

Głównym celem konkursów jest uświadamianie dzieciom i młodzieży, że każdy człowiek swoim zachowaniem wpływa na środowisko – im więcej makulatury zbierzemy i przekażemy do powtórnego przetwarzania, tym więcej drzew zostanie dla następnych pokoleń; im więcej baterii zostanie poddanych utylizacji, tym mniej odpadów niebezpiecznych trafi do środowiska. Konkurs łączy w sobie kilka aspektów: poszanowanie zasobów natury, odzyskiwanie surowców wtórnych oraz aspekt społeczny – zaangażowanie w zbiórkę nauczycieli, uczniów i ich rodzin.

Najważniejsze informacje organizacyjne:

 • Czas trwania konkursów: od 1 maja 2017 r. do 22 września 2017 r. (termin przedłużony)
 • Termin przesyłania zgłoszeń: 22 września 2017 r. 

Dokumenty do pobrania:

Wydanie i dystrybucja broszury edukacyjnej

Broszura edukacyjna kierowana będzie do młodzieży szkolnej i obejmie tematykę odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody, a także gospodarki odpadami.

Szczegółowe informacje na temat broszury udostępniane będą sukcesywnie.

Weź udział w projekcie!

W tym momencie wypełniony został limit zapisów na warsztaty edukacyjne. Do 22 września br. przyjmowane są natomiast zgłoszenia udziału w konkursie na zbiórkę makulatury i elektroodpadów. Szczegóły dostępne są w opisie działań realizowanych w ramach projektu. Zapraszamy do udziału!

AKTUALNOŚCI

Galeria zdjęć z warsztatów w szkole podstawowej w Jordanowie // 20.09.2017

20 września br., w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie odbyły się kolejne z cyklu warsztatów edukacyjnych w ramach projektu EKO-START: edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej województwa małopolskiego. Warsztaty obejmowały zagadnienia energetyki i ochrony środowiska. W warsztatach wzięło udział 73 uczniów z klas 4-tych. Galeria zdjęć z warsztatów dostępna jest TUTAJ.

Galeria zdjęć z warsztatów w szkole podstawowej nr 129 // 14.09.2017

14 września br. odbyły się kolejne z cyklu warsztatów edukacyjnych, które obejmowały zarówno zagadnienia energetyki i ochrony środowiska. W warsztatach wzięło udział 23 uczniów klasy 7 ze Szkoły Podstawowej nr 129 im. K. Makuszyńskiego w Krakowie. Galeria zdjęć z warsztatów dostępna jest TUTAJ.

Galeria zdjęć z warsztatów w szkole podstawowej nr 126 // 30.06.2017

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z warsztatów, które odbyły się w dniach 12 i 14 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W warsztatach udział wzięło ponad 100 uczniów z klas 4-6. Galeria dostępna jest TUTAJ.

Inauguracja cyklu warsztatów edukacyjnych / 10.06.2017

Pierwsze z cyklu warsztatów edukacyjnych, poświęcone zagadnieniu energii, odbędą się w Szkole Podstawowej nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Warsztaty przeprowadzone zostaną dla 117 uczniów klas 4-6. 

Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w warsztatach edukacyjnych / 08.06.2017

Informujemy, iż do udziału w warsztatach edukacyjnych w ramach projektu EKO-START 2017 zakwalifikowane zostały klasy z wymienionych niżej szkół.

 • Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 129 w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 132 im. św. Benedykta z Nursji w Krakowie
 • Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły  w Tenczynku
 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie

Partnerzy Projektu

Projekt EKO-START realizowany jest we współpracy pomiędzy Instytutem Zrównoważonej Energetyki a Katedrą Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, Studenckim Kołem Naukowym Eko-Energia oraz Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią.

Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego
(Wydział Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie)

Studenckie Koło Naukowe Eko-Energia

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
(przy Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)

Dalsze informacje

W przypadku dalszych pytań zapraszamy do kontaktu mailowego (eko-start@ize.org.pl) lub telefonicznego (790 885 001 lub 690 244 201).

EKO_START_2017_plakat_www
wfosigw_logotyp_www

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.