Projekt EKO-START

PROJEKT EKO-START: edukacja ekologiczna młodzieży Szkolnej województwa małopolskiego

Pierwsza edycja projektu "EKO-START - edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej województwa małopolskiego" zrealizowana została w okresie maj - październik 2017 r. W ramach projektu uczniowie małopolskich szkół mogli wziąć udział w warsztatach edukacyjnych oraz konkursach na zbiórkę makulatury i zużytych baterii. Dodatkowo, wydana została broszura edukacyjna "Energia i środowisko", która udostępniona została zarówno w wersji papierowej, jak i online (dostępnej do pobrania z naszej strony)

Celem projektu EKO-START jest kształcenie młodzieży szkolnej z zakresu efektywności energetycznej i ochrony środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, aktywizacja do podejmowania aktywnych działań w zakresie efektywnego użytkowania energii i ochrony środowiska, w tym działań na rzecz lokalnej przyrody. W ramach projektu duży nacisk kładziony jest na przystępne przekazanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i efektywności energetycznej oraz na wprowadzanie w życie dobrych praktyk (racjonalne gospodarowanie energią, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, gospodarka odpadami, sposoby ograniczania tzw. niskiej emisji i innego, negatywnego wpływu człowieka na środowisko itp.).

EKO-START

Pierwsza edycja projektu EKO-START zrealizowana została przez Instytut Zrównoważonej Energetyki, we współpracy z Katedrą Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego , Kołem Naukowym Eko-Energia (Wydział Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie) oraz Instytutem Gospodarki Surowcami i Energią (PAN w Krakowie), przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Działania  realizowane w ramach PIERWSZEJ projektu:

Warsztaty dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych

Warsztaty edukacyjne kierowane są do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych województwa małopolskiego. Przeprowadzone zostaną w sposób interaktywny, aktywizujący uczestników do działania dzięki zabawom edukacyjnym i doświadczeniom wykonywanym przy udziale uczniów. Prezentowane eksponaty pozwolą lepiej poznać zasadę działania urządzeń OZE oraz przybliżyć tematykę ochrony środowiska.

Warsztaty edukacyjne – część 1: Energia

Warsztaty mają na celu w prosty i zrozumiały sposób zapoznać uczniów z zagadnieniami energetyki konwencjonalnej i odnawialnej. Uczniowie dowiedzą się m.in. skąd bierze się prąd w gniazdku, ile zużywa go przeciętna rodzina i co oznaczają naklejki na pralce i lodówce. W trakcie zajęć uczestnicy uzyskają informacje jakie są surowce energetyczne i jak działa elektrownia węglowa. Ponadto uczniowie dowiedzą się jak można wykorzystać energię promieniowania słonecznego, wiatru i wody do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać budowę i sposób działania paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, turbiny wiatrowej oraz turbiny wodnej. Podczas zajęć duży nacisk zostanie położony także na oszczędzanie energii w domu.

Warsztaty edukacyjne – część 2: Środowisko

Zajęcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami przybliżą uczniom zagadnienia racjonalnej gospodarki odpadami, zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody, a także kwestie wpływu hałasu na życie człowieka. Uczniowie dowiedzą się jak prawidłowo segregować odpady oraz poznają różne sposoby ich wtórnego wykorzystania. Ponadto uczestnicy warsztatów nauczą się lokalizować źródła zanieczyszczeń w swojej okolicy oraz poznają sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom.

Najważniejsze informacje organizacyjne:

 • Czas trwania każdej części warsztatów: 90 minut (2 godziny lekcyjne)
 • Miejsce warsztatów: sala (np. sala lekcyjna) zapewniania przez beneficjenta
 • Termin zgłoszeń: 31 maja 2017 r.  (przedłużony) - pierwsza tura oraz 8 września 2017 r. - druga tura
 • Termin warsztatów: ustalany indywidualnie po zakwalifikowaniu szkoły do udziału w warsztatach

Dokumenty do pobrania:

Konkurs na zbórkę makulatury i zużytych baterii dla uczniów wszystkich typów szkół

W ramach projektu EKO-START odbywają się równolegle dwa konkursy, kierowane do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszaru województwa małopolskiego:

 • Konkurs na zbiórkę makulatury
 • Konkurs na zbiórkę zużytych baterii

Na zwycięzców konkursów czekają nagrody, które przygotowane zostały zarówno w kategorii zespołowej, jak i indywidualnej (odrębnie dla każdego z konkursów).

Głównym celem konkursów jest uświadamianie dzieciom i młodzieży, że każdy człowiek swoim zachowaniem wpływa na środowisko – im więcej makulatury zbierzemy i przekażemy do powtórnego przetwarzania, tym więcej drzew zostanie dla następnych pokoleń; im więcej baterii zostanie poddanych utylizacji, tym mniej odpadów niebezpiecznych trafi do środowiska. Konkurs łączy w sobie kilka aspektów: poszanowanie zasobów natury, odzyskiwanie surowców wtórnych oraz aspekt społeczny – zaangażowanie w zbiórkę nauczycieli, uczniów i ich rodzin.

Najważniejsze informacje organizacyjne:

 • Czas trwania konkursów: od 1 maja 2017 r. do 22 września 2017 r. (termin przedłużony)
 • Termin przesyłania zgłoszeń: 22 września 2017 r. 

Dokumenty do pobrania:

Wydanie i dystrybucja broszury edukacyjnej

Broszura edukacyjna dla młodzieży szkolnej pt. „Energia i Środowisko” to małe kompendium wiedzy, które w prosty i przystępny sposób przybliża zagadnienia związane z tzw. paliwami kopalnymi (węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny), wytwarzaniem energii w systemach energetyki konwencjonalnej, odnawialnymi i alternatywnymi źródłami energii (energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, energia biomasy, energia wody, energia geotermalna i otoczenia, energia jądrowa), efektywnością energetyczną, a także oddziaływaniem człowieka na środowisko przyrodnicze. Mamy nadzieję, że zawarty w książce materiał nie tylko wzbogaci wiedzę Czytelników, ale również stanie się przyczynkiem do podejmowania aktywnych działań na rzecz efektywnego użytkowania energii i ochrony środowiska.

Broszura „Energia i Środowisko” liczy 76 stron i wydana została w nakładzie 1500 egzemplarzy. Zapraszamy do przeglądania broszury bezpośrednio na naszej stronie lub do pobierania jej w postaci pliku PDF (link do strony: www.ize.org.pl/projekty/eko-start/broszura_edukacyjna). 

W przypadku chęci otrzymania broszury w wersji papierowej prosimy o kontakt mailowy (eko-start@ize.org.pl) lub telefoniczny (+48 736 909 490).

Weź udział w projekcie!

Aktualnie zakończona została pierwsza edycja projektu. Kolejny nabór przewidujemy w 2018 r.

AKTUALNOŚCI

Wydanie broszury edukacyjnej // 16.10.2017

Broszura edukacyjna dla młodzieży szkolnej pt. „Energia i Środowisko” jest już dostępna! Broszura wydana została w nakładzie 1500 egzemplarzy i wkrótce zostanie przesłana do części szkół i bibliotek w województwie małopolskim, a także udostępniona innym zainteresowanym osobom. Broszura można też przeczytać i pobrać w wersji elektronicznej z naszej strony: www.ize.org.pl/projekty/eko-start/broszura_edukacyjna

Galeria zdjęć z warsztatów w Szkole Podstawowej w Tenczynku // 15.10.2017

Ostatnie warsztaty w ramach pierwszej edycji projektu "EKO-START: edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej województwa małopolskiego" odbyły się 11 października br. w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Tenczynku. W warsztatach z zakresu energii i środowiska uczestniczyło łącznie 49 uczniów. Warsztaty prowadzone były przez Katarzynę Szramowiat (Zarząd IZE), Aleksandrę Boroń, Paulinę Biernacką i Gabrielę Ważny (Koło Naukowe Eko-Energia) oraz Barbarę Szramowiat. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, która dostępna jest TUTAJ.

Galeria zdjęć z warsztatów w szkole podstawowej w Jaroszowicach // 15.10.2017

Przedostatnie warsztaty w tej edycji projektu "EKO-START: edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej województwa małopolskiego" odbyły się 10 października br. w Zespole Szkół im. 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach. W warsztatach z zakresu energii i środowiska uczestniczyło 53 uczniów klas 4-7. Warsztaty prowadzone były przez Kamilę Rzepkę, Katarzynę Szramowiat i Krzysztofa Sornka (Zarząd IZE) oraz Barbarę Szramowiat. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, która dostępna jest TUTAJ.

Galeria zdjęć z warsztatów w szkole podstawowej w Jordanowie // 20.09.2017

20 września br., w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie odbyły się kolejne z cyklu warsztatów edukacyjnych w ramach projektu EKO-START: edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej województwa małopolskiego. Warsztaty obejmowały zagadnienia energetyki i ochrony środowiska. W warsztatach wzięło udział 73 uczniów z klas 4-tych. Galeria zdjęć z warsztatów dostępna jest TUTAJ.

Galeria zdjęć z warsztatów w szkole podstawowej nr 129 // 14.09.2017

14 września br. odbyły się kolejne z cyklu warsztatów edukacyjnych, które obejmowały zarówno zagadnienia energetyki i ochrony środowiska. W warsztatach wzięło udział 23 uczniów klasy 7 ze Szkoły Podstawowej nr 129 im. K. Makuszyńskiego w Krakowie. Galeria zdjęć z warsztatów dostępna jest TUTAJ.

Galeria zdjęć z warsztatów w szkole podstawowej nr 126 // 30.06.2017

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z warsztatów, które odbyły się w dniach 12 i 14 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W warsztatach udział wzięło ponad 100 uczniów z klas 4-6. Galeria dostępna jest TUTAJ.

Inauguracja cyklu warsztatów edukacyjnych / 10.06.2017

Pierwsze z cyklu warsztatów edukacyjnych, poświęcone zagadnieniu energii, odbędą się w Szkole Podstawowej nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Warsztaty przeprowadzone zostaną dla 117 uczniów klas 4-6. 

Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w warsztatach edukacyjnych / 08.06.2017

Informujemy, iż do udziału w warsztatach edukacyjnych w ramach projektu EKO-START 2017 zakwalifikowane zostały klasy z wymienionych niżej szkół.

 • Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 129 w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 132 im. św. Benedykta z Nursji w Krakowie
 • Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły  w Tenczynku
 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie

Partnerzy Projektu

Projekt EKO-START realizowany jest we współpracy pomiędzy Instytutem Zrównoważonej Energetyki a Katedrą Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, Studenckim Kołem Naukowym Eko-Energia oraz Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią.

Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego
(Wydział Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie)

Studenckie Koło Naukowe Eko-Energia

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
(przy Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)

Dalsze informacje

W przypadku dalszych pytań zapraszamy do kontaktu mailowego (eko-start@ize.org.pl) lub telefonicznego (790 885 001 lub 690 244 201).

EKO_START_2017_plakat_www
wfosigw_logotyp_www

Zadanie realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.