Międzynarodowa konferencja naukowa SEED’17

International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development (SEED'17)

Międzynarodowa konferencja naukowa International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development (SEED'17) odbędzie się w dniach 14-17 listopada 2017 r. w Krakowie. Konferencja obejmie swoją tematyką zagadnienia energii, środowiska i paliw, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zrównoważonego rozwoju tych sektorów. 

W Konferencji  SEED'17 udział wezmą przedstawiciele środowiska naukowego z Polski i ze świata, a także wszystkie osoby zainteresowane najnowszymi osiągnięciami naukowymi z zakresu tematyki konferencji. Nadesłane artykuły, po uzyskaniu pozytywnych recenzji oraz spełnieniu wymagań technicznych, opublikowane zostaną w czasopiśmie Open Access IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, indeksowanym w bazach o zasięgu międzynarodowym, w tym m.in. w bazie Web of Science (15 pkt wg MNiSW w 2015 r.). Rekomendowane przez Komitet Naukowy artykuły zostaną rekomendowane do publikacji w wybranych czasopismach z listy JCR (lista dostępna jest na stronie www.seedconference.pl).

MIEJSCE I CZAS

Konferencja SEED'17 odbędzie się w Centrum Energetyki AGH w Krakowie w dniach 14-17 listopada 2017 r.

WAŻNE TERMINY

  • 10 kwietnia 2017 - wczesna rejestracja + termin przesłania abstraktu
  • 24 kwietnia 2017 r. – termin wniesienia opłaty konferencyjnej w ramach wczesnej rejestracji
  • 10 czerwca 2017 r. - późna rejestracja + termin przesłania abstraktu
  • 30 lipca 2017 r. - termin wniesienia opłaty konferencyjnej w ramach późnej rejestracji
  • 30 lipca 2017 r. - termin przesyłania manuskryptów pełnych tekstów
  • 1 września 2017 r. - termin przesyłania rozszerzonych abstraktów
  • 14-17 listopada 2017 r. - konferencja SEED'17

DALSZE SZCZEGÓŁY

Dalsze szczegóły dotyczące konferencji dostępne są na stronie WWW.SEEDCONFERENCE.PL

seed17_flyer_001_www
seed17_flyer_002_www