Międzynarodowa konferencja naukowa SEED’17

International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development (SEED'17)

Druga edycja International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development zorganizowana została w dniach 14-17 listopada 2017 r. w Krakowskim Parku Technologicznym. W trakcie 4 dni konferencji odbyło się 18 sesji plenarnych, 3 sesje posterowe, 3 spotkania wieczorne oraz wizyty techniczne w obiektach przemysłowych - Ekospalarni, elektrowni wodnej i elektrociepłowni. 

SEED'17 zdjęcie grupowe

Niespełna 180 uczestników i aż 208 wystąpień podczas sesji naukowych (w tym 77 referaty i 131 posterów) - to liczby, które doskonale oddają sukces drugiej edycji konferencji SEED. Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele 46 jednostek naukowych i naukowo-badawczych (reprezentujący 14 ośrodków zagranicznych i 32 ośrodki krajowe), a także reprezentanci firm z branży energetycznej i branż pokrewnych.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali dr inż. Andrzej Raźniak (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego), prof. Mariusz Filipowicz (przewodniczący Komitetu Naukowego), prof. Wojciech Suwała (Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie) oraz dr inż. Łukasz Uruski (przedstawiciel Instytutu Zrównoważonej Energetyki, głównego organizatora konferencji). Tuż po nich głos zabrali zaproszeni goście specjalni - dr Evert Bouman, Norwegian Institute for Air Research (referat pt. Municipal climate and energy strategy – experiences in Polish municipalities), prof. Witold Brostow, University of North Texas (Protection of thermoelectric materials against effects of thermal cycling), dr Thomas Salkus, Vilnius University (Impedance spectroscopy of ion-conducting materials for applications in fuel cells) oraz prof. Laura Vanoli, University of Cassino and Southern Lazio (Energetic performance of a low-cost PhotoVoltaic/Thermal (PVT) collector with and without thermal insulation). Ostatnim punktem części naukowej była sesja posterowa, po której uczestnicy konferencji udali się do Starej Zajezdni na Kazimierzu - urokliwej restauracji łączącej w sobie historię z nowoczesnością. Uroczysta kolacja stanowiła nie tylko okazję do rozmów, ale również do tańca (dzięki zespołowi muzycznemu Podaj Dalej).

Drugi i trzeci dzień konferencji upłynęły pod znakiem sesji naukowych. Każdego dnia odbyło się osiem sesji plenarnych (prowadzonych równolegle w dwóch salach), a także po jednej sesji posterowej. Zwieńczeniem obrad było oficjalne zamknięcie konferencji, które odbyło się w czwartek (16 listopada) o godz. 17.15 w holu głównym Krakowskiego Parku Technologicznego. W jego trakcie prof. Mariusz Filipowicz, a także przedstawiciele Instytutu Zrównoważonej Energetyki - dr inż. Katarzyna Szramowiat, mgr inż. Kamila Rzepka i mgr inż. Krzysztof Sornek - wręczyli nagrody za najlepszą prezentację (głosami uczestników zwyciężył dr Evert Boumann) oraz najlepszy poster (w tej kategorii zwyciężyli dr inż. Bartosz Ceran i dr inż. Radosław Szczerbowski z Politechniki Poznańskiej). Wyjątkową atmosferę podczas oficjalnego zamknięcia konferencji stworzyło 1200 zapalonych żarówek, stanowiących element wyjątkowego wystroju budynku. Po oficjalnym zakończeniu, uczestnicy udali się na wieczorne spotkanie w Coctail Bar Lastriko, gdzie każda z osób otrzymała voucher na specjalności serwowane przy barze (podczas konferencji była jeszcze możliwość wzięcia udziału w spotkaniu w Escape Room, które odbyło się w środę 15 listopada). 

Ostatni dzień konferencji - piątek, 17 listopada - to wizyty techniczne w obiektach przemysłowych z branży energetycznej i środowiskowej: Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów (Ekospalarni), elektrowni wodnej Dąbie oraz elektrociepłowni. 

Artykuły nadesłane przez uczestników konferencji, po zakończeniu procesu recenzji, ukażą się w wybranych czasopismach naukowych, w tym: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science - czasopismo Open Access indeksowane w bazach o zasięgu międzynarodowym, m.in. w Web of Science (15 pkt wg MNiSW w 2015 r.) i Scopus, Energy and Fuels (IF = 2,835), Environmental Science and Pollution Research (IF = 2,760), Chemical and Process Engineering (IF = 0,971) oraz w Przeglądzie Elektrotechnicznym.

Dziękujemy wszystkim osobom za udział w drugiej edycji International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development. Cieszymy się, że mogliśmy gościć tak liczną grupę uznanych naukowców z Polski i ze świata. Mamy nadzieję, że w równie licznym gronie spotkamy się już za 2 lata, w październiku 2019 r. Gorąco zapraszamy!

Ośrodki reprezentowane podczas konferencji:

Ośrodki krajowe:

 • AGH University of Science and Technology in Krakow,
 • Bialystok University of Technology,
 • Biomass Training Research,
 • BOSMAL Automotive Research and Development Institute,
 • Cracow University of Technology,
 • Czestochowa University of Technology,
 • Gdańsk University of Technology,
 • Gdynia Maritime University,
 • Institute for Ecology of  Industrial Areas, Institute of Physical Chemistry (Polish Academy of Sciences),
 • Kielce University of Technology,
 • Lodz University of Technology,
 • Lublin University of Technology,
 • Maritime University of Szczecin,
 • Mineral and Energy Economy Research Institute (Polish Academy of Sciences),
 • Motor Transport Institute,
 • Poznan University of Technology,
 • Rzeszów University of Technology,
 • Silesian University of Technology,
 • The Main School of Fire Sevice,
 • University of Agriculture in Kraków,
 • University of Gdansk,
 • University of Lodz,
 • University of Technology and Humanities of Radom,
 • University of Warmia & Mazury,
 • University of Wroclaw,
 • University of Zielona Gora,
 • UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz,
 • Warsaw University of Life Sciences,
 • Warsaw University of Technology,
 • West Pomeranian University of Technology,
 • Wroclaw University of Science and Technology.


Ośrodki zagraniczne:

 • Brno University of Technology,
 • Cornell University in Ithaka, New York,
 • Norwegian Institute for Air Research,
 • Technische Universität Wien,
 • UHasselt/University of Liège,
 • University of Cassino and Southern Lazio,
 • University of Naples “Parthenope", 
 • University of North Texas,
 • University of Vaasa,
 • University of Zagreb,
 • University of Zilina,
 • Unité de Recherche Appliquée en Énergies Renouvelables, URAER, Centre de Développement des Energies Renouvelables, 
 • Vilnius University,
 • VŠB-TU Ostrava.


Firmy:

 • ArcelorMittal Poland,
 • EDF Polska S.A.,
 • Toyota Motor Poland.

GALERIE ZDJĘĆ

PATRONI HONOROWI I PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI

ORGANIZATORZY

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

logo-wfos-krakow

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie