Międzynarodowa konferencja naukowa SEED’16

międzynarodowa konferencja naukowa International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development - relacja

Pierwsza edycja międzynarodowej konferencji naukowej International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development (SEED'16) odbyła się w dniach 17-19 maja 2016 r. w Centrum Energetyki, AGH w Krakowie i zakończyła się dużym sukcesem. 

W konferencji SEED'16 udział wzięło ponad 150 uczestników z 13 różnych krajów (w tym: Anglii, Austrii, Czech, Iraku, Irlandii, Litwy, Niemiec, Norwegii, Polski, RPA, Szwecji, Turcji i Włoch) oraz 22 jednostek naukowych i naukowo-badawczych. Wśród uczestników byli przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Śląskiej, Politechniki Rzeszowskiej,  Politechniki Poznańskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Gdańskiego, a także Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  Z zagranicy gościliśmy natomiast przedstawicieli Uniwersytetu w Cambridge, Uniwersytetu w Limeric, Politechniki Wiedeńskiej, Uniwersytetu we Florencji, DBFZ (Deutsches Biomasseforschungszentrum w Lipsku), KTH Royal Institute  of Technology w Sztokholmie oraz Center for Physical Sciences and Technology w Wilnie. 

seed16-1

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała (Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie), dr hab. inż. Mariusz Filipowicz, prof. AGH (Przewodniczący Komitetu Naukowego) oraz dr hab. inż. Tadeusz Olkuski (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego). Następnie zaprezentowane zostały referaty zaproszonych gości: prof. dr hab. inż. Wojciecha Nowaka (Dyrektora Centrum Energetyki AGH) - Future of the power energy, prof. Józefa M. Pacyny (przedstawiciela Norwegian Instytute for Air Research) - Can combustion of fossil fuels be sustainable in the environmental and human health context?, dr Andreasa Ortweina (reprezentującego Deutsches Biomasseforschungszentrum) - Combined heat and power systems for the provision of sustainable energy from bomass in building oraz prof. Louisa Jestina (przedstawiciela Universtity of Cape Town) - Opportunities and challenges in the South African power industry during transition. Kolejnym prelegentem był mgr inż. Wojciech Goryl, który reprezentował firmę Metalerg – Platynowego Sponsora tegorocznej edycji Tygodnia Zrównoważonej Energii. 

Pierwszego dnia, podczas sesji plenarnej „Energy”, swoje wystąpienia mieli również m.in. Marcin Bartosik (przedstawiciel EDF Polska, Diamentowego Sponsora TZE), prof. Bartłomiej Głowacki oraz dr Rumen Tomov (oboje University of Cambridge). Zaprezentowano także ponad 40 posterów w ramach pierwszej sesji posterowej. Drugiego i trzeciego dnia konferencji obyło się kolejnych 13 sesji plenarnych oraz druga sesja posterowa. Uczestnicy konferencji SEED’16 prezentowali wyniki swoich badań w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, kogeneracji, ogniw paliwowych,  ochrony środowiska i gospodarki odpadami, zrównoważonej architektury miasta, poziomie i ograniczenia emisji spalin z transportu, produkcji energii z wykorzystaniem odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, wytwarzania energii ze źródeł alternatywnych oraz energetyki jądrowej.

seed16-2

Podczas konferencji odbył się konkurs na najlepszą prezentację ustną oraz posterową. W konkursie na najlepszą prezentację ustną zwyciężyła Andrea Dernbecher z DBFZ w Niemczech, a na najlepszy poster – Radosław Szczerbowski z Politechniki Poznańskiej. Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałych uczestników już dziś zapraszamy na udziału w II edycji konferencji SEED, która odbędzie się w czwartym kwartale 2017 roku. 

Galeria zdjęć z konferencji

SPONSORZY Konferencji

PATRONI HONOROWI I PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI

ORGANIZATORZY

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

logo-wfos-krakow

Organizacja IV Tygodnia Zrównoważonej Energii została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie