Szkolenia

SZKOLENIA

Instytut Zrównoważonej Energetyki jest organizatorem i współorganizatorem szkoleń, warsztatów i innych form edukacyjnych, które kierowane są zarówno do specjalistów, jak i wszystkich zainteresowanych osób. 

Szkolenie techniczne z zakresu urządzeń grzewczych na paliwa stałe małej mocy

Katowice, 01.12.2017

Instytut Zrównoważonej Energetyki współorganizował szkolenie techniczne pt. 'Urządzenia grzewcze na paliwa stałe małej mocy - wyzwania środowiskowe, technologiczne i konstrukcyjne'. Szkolenie skierowane było do producentów urządzeń grzewczych na paliwa stałe – kotłów c.o., ogrzewaczy pomieszczeń, kominków zasilanych paliwami kopalnymi i stałymi biopaliwami.
Celem szkolenia było omówienie szeregu niezbędnych zagadnień dotyczących innowacyjnych w produkcji urządzeń grzewczych małej mocy na paliwa stałe – kopalne i stałe biopaliwa, umożliwiających spełnienie nowych uregulowań prawnych krajowych i UE, w tym rozporządzeń Komisji (UE) w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu.
Głównym organizatorem szkolenia była Polska Izba Ekologii.

Szkolenie dla RWE Polska (innogy) z zakresu energetyki słonecznej

Kraków, 02.2016

W ramach szkolenia przedstawione zostały możliwości pozyskiwania i wykorzystania energii promieniowania słonecznego. Opisano zasadę działania ogniwa fotowoltaicznego, ich rodzaje oraz schematy elektryczne instalacji PV. Przeanalizowano ponadto charakterystykę energetyczną paneli fotowoltaicznych, ich efektywność, a także aspekt ekonomiczny instalacji.