Projekty

Instytut Zrównoważonej Energetyki realizuje projekty, których celem jest podnoszenie energetycznej i ekologicznej świadomości społeczeństwa, promowanie zagadnień zrównoważonego rozwoju energetycznego (w tym: efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska naturalnego) oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

Projekt EKO-START

edukacja ekologiczna

Projekt ukierunkowany na edukację ekologiczną młodzieży szkolnej z obszaru województwa małopolskiego (ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kraków i powiatów ościennych). Celem projektu jest przystępne przekazanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i efektywności energetycznej oraz na wprowadzanie w życie dobrych praktyk (w tym racjonalnego gospodarowania energią, wykorzystania OZE, gospodarki odpadami, sposobów ograniczania negatywnego wpływu człowieka na środowisko itp.). Wydarzenie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII

edukacja ekologiczna

Ogólnopolskie wydarzenie propagujące ideę zrównoważonego rozwoju w obszarach: energii, paliw, budownictwa i transportu oraz ochrony środowiska naturalnego. TZE stanowi platformę wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy społeczeństwem, środowiskiem akademickim, samorządem centralnym i lokalnym, a także firmami branżowymi. Wydarzenie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

PIKNIK EKO-ENERGIA

wydarzenie energetyczne

I Jordanowski Piknik Eko-Energia odbył się pod hasłem ''Sposoby na tanie i czyste ogrzewanie'' i objął zagadnienia minimalizacji kosztów ogrzewania budynków oraz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wydarzenie kierowane było do mieszkańców Ziemi Jordanowskiej oraz terenów ościennych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

pomożemy zorganizować warsztaty, pokazy lub inne wydarzenie

Zapraszamy do współpracy z naszą Fundacją przy organizacji wydarzeń promujących zagadnienia szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju energetycznego. Mogą to być np. wystawy, warsztaty, szkolenia, pokazy, seminaria - w zależności od indywidualnych ustaleń i grupy docelowej. W celu uzyskania dalszych szczegółów - zapraszamy do kontaktu.