Projekty

Instytut Zrównoważonej Energetyki realizuje projekty, których celem jest podnoszenie energetycznej i ekologicznej świadomości społeczeństwa, promowanie zagadnień zrównoważonego rozwoju energetycznego (w tym: efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska naturalnego) oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

Projekt EKO-START

edukacja ekologiczna

Projekt ukierunkowany na edukację ekologiczną młodzieży szkolnej z obszaru województwa małopolskiego (ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kraków i powiatów ościennych). Celem projektu jest przystępne przekazanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i efektywności energetycznej oraz na wprowadzanie w życie dobrych praktyk (w tym racjonalnego gospodarowania energią, wykorzystania OZE, gospodarki odpadami, sposobów ograniczania negatywnego wpływu człowieka na środowisko itp.). Wydarzenie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII

edukacja ekologiczna

Ogólnopolskie wydarzenie propagujące ideę zrównoważonego rozwoju w obszarach: energii, paliw, budownictwa i transportu oraz ochrony środowiska naturalnego. TZE stanowi platformę wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy społeczeństwem, środowiskiem akademickim, samorządem centralnym i lokalnym, a także firmami branżowymi. Wydarzenie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

pomożemy zorganizować warsztaty, pokazy lub inne wydarzenie

Zapraszamy do współpracy z naszą Fundacją przy organizacji wydarzeń promujących zagadnienia szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju energetycznego. Mogą to być np. wystawy, warsztaty, szkolenia, pokazy, seminaria - w zależności od indywidualnych ustaleń i grupy docelowej. W celu uzyskania dalszych szczegółów - zapraszamy do kontaktu.