O Fundacji

Fundacja Instytut Zrównoważonej Energetyki (IZE) jest organizacją pozarządową, której działalność związana jest z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju sektora energetyki, budownictwa, transportu i ochrony środowiska. Powołana została do życia w 2015 r. przez prężnie działające osoby, które dysponują rozległą wiedzą naukową oraz wieloletnim doświadczeniem w pracach badawczych i organizacyjnych. Dla skutecznej realizacji celów, fundacja współpracuje z uznanymi jednostkami naukowo-badawczymi, w tym m.in. z Katedrą Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) oraz Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią (Polska Akademia Nauk w Krakowie), a także z jednostkami samorządowymi i firmami branżowymi.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA fundacji:

  • organizacja i współorganizacja konferencji naukowych, w tym: International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development (SEED),
  • działalność edukacyjna, w tym: projekt EKO-START: edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej województwa małopolskiego,
  • współorganizacja ogólnopolskiego wydarzenia energetycznego Tydzień Zrównoważonej Energii,
  • współorganizacja Pikników Energetycznych, w tym Jordanowskiego Pikniku Eko-Energia,
  • działalność wydawnicza obejmujaca wydawnictwa własne i zlecone,
  • działalność badawczo-naukowa,
  • inne działania, jak np. prowadzenie Cotygodnika IZE.

Zapraszamy do współpracy!

Do współpracy z nami zapraszamy instytucje publiczne (jednostki samorządowe, urzędy, szkoły itp.), firmy, spółdzielnie mieszkaniowe, a także osoby prywatne. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły oraz idee, których realizacja będzie związana z celami statutowymi IZE.

roll-up-2017-www