Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki

Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki obejmuje zarówno pozycje własne (w tym Journal of Sustainable Energy and Environmental Development), jak i pozycje zlecone. Wszystkim zainteresowanym oferujemy profesjonalną obsługę procesu wydawniczego, obejmującą kompleksowe przygotowanie publikacji do druku (w tym skład, łamanie oraz korektę językową). Każde zamówienie traktowane jest indywidualnie i dostosowane do potrzeb i oczekiwań autora. Zapraszamy do współpracy!

Czasopismo naukowe

Journal of Sustainable Energy and Environmental Development

Czasopismo naukowe Journal of Sustainable Energy and Environmental Development planowane jest do uruchomienia w 2017 roku. Poświęcone będzie szeroko rozumianym zagadnieniom zrównoważonego rozwoju energetyki oraz środowiska. Więcej szczegółów już wkrótce.

Pozycje wydawnicze IZE

Monografie naukowe, książki, materiały konferencyjne i inne

W tym dziale prezentowane są pozycje wydawnicze zrealizowane przez Wydawnictwo IZE.

oferta wydawnicza

Zapraszamy do współpracy z naszym wydawnictwem!

Wszystkim zainteresowanym wydaniem książki, monografii lub innej pozycji wydawniczej, oferujemy w pełni profesjonalną obsługę procesu wydawniczego, obejmującą kompleksowe przygotowanie publikacji do druku (w tym skład, łamanie oraz korektę językową, wydruk). Każde zamówienie traktowane jest indywidualnie i dostosowane do potrzeb i oczekiwań autora. Zapraszamy do współpracy!