Współpraca

Instytut Zrównoważonej Energetyki zaprasza do współpracy wszystkie zainteresowane osoby, instytucje publiczne (w tym uczelnie, samorządy, urzędy, szkoły i inne jednostki) oraz firmy.

DOTYCHCZASOWA WSPÓŁPRACA:

Zapraszamy do współpracy!

Współpraca możliwa jest w wielu obszarach, w tym:
> przy organizacji konferencji naukowych,
> przy organizacji eventów tematycznych (pikniki Eko-Energia, pokazy energetyczne i inne,
> przy organizacji szkoleń, warsztatów i innych form edukacyjnych,
> przy wydawaniu książek, monografii i innych form wydawniczych,
> przy prowadzeniu prac naukowo-badawczych, realizacji projektów itp.
> w innych, ustalonych obszarach.
Zapraszamy do kontaktu!