Współpraca

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Razem osiągniemy więcej! Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane instytucje, firmy i osoby. Zaproszenie w sposób szczególny kierujemy do tych jednostek i osób, które działają w obszarze szeroko rozumianej energetyki, budownictwa, transportu i ochrony środowiska! 

PRZYKŁADOWE (NIE JEDYNE) OBSZARY WSPÓŁPRACY:

 

  • Zapraszamy do udziału w organizowanych przez Instytut Zrównoważonej Energetyki konferencjach naukowych i forach - w roli uczestnika (prelegenta, słuchacza) lub partnera (patrona, sponsora, wystawcy).

  • Oferujemy profesjonalne działania z zakresu edukacji energetycznej i ekologicznej, w tym warsztaty, pokazy, pikniki naukowe i inne formy dydaktyczne, kierowane do osób dorosłych, młodzieży lub dzieci.

  • Zapraszamy do skorzystania z usług naszego wydawnictwa przy wydawaniu monografii, książek i innych form wydawniczych (oferujemy pełną obsługę procesu wydawniczego

  • Oferujemy współpracę przy realizacji projektów B+R z zakresu szeroko rozumianej energetyki i ochrony środowiska oraz przy realizacji innych prac i pomiarów (np. certyfikacja i audyting energetyczny, pomiary termowizyjne itp.).

  • W przypadku zainteresowania współpracą w zakresach nie wymienionych wyżej - zapraszamy do kontaktu! Jesteśmy otwarci na nowe idee i pomysły oferując profesjonalną i rzetelną współpracę!.

DO TEJ PORY WSPÓŁPRACOWALIŚMY M.IN. Z: