Działalność naukowa

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA IZE

Działalność naukowa Instytutu Zrównoważonej Energetyki jest realizowana poprzez prowadzenie badań naukowych (m.in. w obszarze odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej), organizację konferencji naukowych, udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, a także udział w przygotowywaniu publikacji naukowych.

Publikacje naukowe z udziałem IZE:

Publikacja w Energy Conversion and Management

K. Sornek, M. Filipowicz, K. Rzepka
The development of a thermoelectric power generator dedicated to stove-fireplaces with heat accumulation systems
Energy Conversion and Management - Vol. 125, pp. 185-193

Impact Factor IF = 4,801 (2016 r.), liczba punktów wg MNiSW: 40
ZOBACZ

publikacja Journal of the Energy Institute

K. Sornek, M. Filipowicz, K. Rzepka
Study of clean combustion of wood in a stove-fireplace with accumulation
Journal of the Energy Institute - Vol. 90, Iss. 4, pp. 613-623
Impact Factor IF = 3,204 (2016 r.), liczba punktów wg MNiSW: 20
ZOBACZ

Publikacja E3S

K.Sornek
A study of selected aspects of the operation of thermoelectric generator incorporated in a biomass-fired stove
E3S Web of Conferences, vol. 10, 2016
liczba punktów wg MNiSW: 15
ZOBACZ

Publikacja Inżynieria i Ochrona Środowiska

K. Sornek, M. Filipowicz, L. Kurcz, M. Szubel, M. Rosół, K. Rzepka, J. Ręka
Sterowanie pracą piecokominka a emisja tlenku węgla do atmosfery
Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 18 nr 4, s. 497–512, 2015
liczba punktów wg MNiSW: 9
ZOBACZ