Our Story

Be Informed. Be Smart. Be Sure.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh at neque eleifend tristique at sit amet libero. In aliquam in nisl nec sollicitudin. Sed consectetur volutpat sem vitae facilisis. Fusce tristique, magna ornare facilisis sagittis, tortor mi auctor libero, non pharetra sem ex eu felis. Aenean egestas ut purus nec vehicula. Morbi eu nisi erat. Nam mattis id lectus sit amet mattis. Suspendisse eget tristique neque

Working Hours

Monday - Friday 09:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Witamy! | Welcome!

kontakt(at)ize.org.pl

+48 735 753 110

Top

Wydawnictwo

Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki wydaje publikacje naukowe w formie tradycyjnej (publikacje drukowane) oraz elektronicznej (publikacje dostępne w ramach otwartego dostępu, open access). Wydawnictwo specjalizuje się w publikacjach monografii naukowych, artykułów naukowych w ramach wydawnictw zwartych (w formie rozdziałów), publikacji pokonferencyjnych oraz innych prac naukowych (w tym prac badawczych i przeglądowych). Ponadto, Wydawnictwo wydaje również publikacje popularno-naukowe.

Obszar tematyczny Wydawnictwa obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia zrównoważonego rozwoju energetycznego i ochrony środowiska. Wśród tematów szczegółowych są: energetyka klasyczna, energetyka odnawialna, budownictwo energooszczędne i pasywne,  zrównoważony transport, automatyka w energetyce, modelowanie i symulacje systemów energetycznych i środowiskowych, polityka energetyczna, emisje zanieczyszczeń do środowiska, ochrona środowiska oraz tematy pokrewne.

Dotychczas wydane pozycje
Procedury (wydawnicza i recenzji)
Etyka wydawnicza

Kontakt:

Zapraszamy do współpracy! Kontakt z Wydawnictwem: wydawnictwo(at)ize.org.pl.

Publishing house

Institute of Sustainable Energy publishes scientific publications both in printed and electronic versions (electronic versions are available under open access). Our publishing house is specialized in the scientific monographs, scientific articles (in the form of monograph chapters), post-conference publications and other scientific papers (including research and review papers). The publishing house publishes also popular science books.

The topic areas of the publishing house covers wide range of issues related to sustainable energy development and environmental protection. Specific topics include but are not limited to: classic energy, renewable energy, energy-saving and passive houses, sustainable transport, automation in energy, modeling and simulation of energy and environmental systems, energy policy, pollutants emissions into the environment, environmental protection and related topics.

Contact:

We invite you to cooperation! Please contact us at: wydawnictwo(at)ize.org.pl