Our Story

Be Informed. Be Smart. Be Sure.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh at neque eleifend tristique at sit amet libero. In aliquam in nisl nec sollicitudin. Sed consectetur volutpat sem vitae facilisis. Fusce tristique, magna ornare facilisis sagittis, tortor mi auctor libero, non pharetra sem ex eu felis. Aenean egestas ut purus nec vehicula. Morbi eu nisi erat. Nam mattis id lectus sit amet mattis. Suspendisse eget tristique neque

Working Hours

Monday - Friday 09:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Witamy! | Welcome!

kontakt(at)ize.org.pl

+48 735 753 110

Top

Lekcje o atomie

Projekt zakończony

 

Instytut Zrównoważonej Energetyki przeprowadził w latach 2017-2018 dwa programy lekcji dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których tematem była energetyka jądrowa. W trakcie lekcji uczniowie mogli zapoznać się z różnymi sposobami pozyskiwania energii elektrycznej, skutkami środowiskowymi ich wykorzystywania, a także zapoznać się ze sposobem działania elektrowni jądrowej. Poruszano również kwestię źródeł promieniowania jonizującego oraz sposobów jego wykorzystania. Częścią lekcji był też pokaz naturalnej promieniotwórczości przy użyciu licznika Geigera-Mullera. W roli „nauczycieli” wystąpili pracownicy naukowi m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Szczecińskiego czy Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej.

 

W roku 2017 zrealizowano 114 lekcji w 20 szkołach, a w 2018 298 lekcji w 59 szkołach w 10 różnych województwach. Programy zrealizowano na zlecenie Ministerstwa Energii.

Lessons on nuclear energy

Project completed

 

The Institute of Sustainable Energy realized in 2017-2018 two lesson programs for schoolchildren whose theme was nuclear power. During the lessons, the schoolchildren could get acquainted with various methods of obtaining electricity, environmental effects of their use, as well as familiarize themselves with the operation of the nuclear power plant. The issue of ionizing radiation sources and methods of their use were also discussed. One of the part of the lessons was also a demonstration of natural radioactivity using a Geiger-Muller counter. In the role of „teachers”, scientific workers appeared, among others AGH University of Science and Technology, Institute of Nuclear Physics PAS, Poznań University of Technology, Gdańsk University of Technology, University of Szczecin and Institute of Nuclear Chemistry and Technology.

 

In 2017, 114 lessons were delivered in 20 schools, and in 2018 298 lessons in 59 schools in 10 different voivodships. The programs were carried out on behalf of the Ministry of Energy.